Szkoła Podstawowa nr 11

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dzień Sportu 2013

W dniu 7 czerwca 2013r. na terenie Zespołu Szkół nr 6 w Gdyni nauczyciele wychowania fizycznego przy pomocy finansowej Rady Rodziców zorganizowali Dzień Sportu. W imprezie wzięły udział dzieci klas 4-6 Szkoły Podstawowej oraz  uczniowie Gimnazjum. Głównym założeniem programu imprezy była różnorodność form konkursów rekreacyjno – sportowych. Celem imprezy było propagowanie wśród uczniów aktywności ruchowej, poprawa sprawności fizycznej, dbałości o harmonijny rozwój organizmu, kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych oraz wychowywanie do rekreacji, edukacja przez zabawę, aktywizowanie dzieci o mniejszym potencjale ruchowym, wdrażanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Konkursy sportowe przeprowadzali nauczyciele wychowania fizycznego, we współpracy z nauczycielami innych przedmiotów. Nauczyciele wychowawcy czuwali nad bezpieczeństwem uczniów swoich klas. Każdy uczeń mógł startować w każdej konkurencji. Za każdą konkurencję otrzymywał punkty, które zapisywane były na Karcie Startowej. W każdej z konkurencji festynowych wyłoniono najlepszego zawodnika w kategorii Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W trakcie całej imprezy odbywał się „Koncert życzeń”, podczas którego każdy mógł przesłać dowolną dedykację muzyczną dowolnej osobie.

Organizatorzy zapewnili nagrody w postaci dyplomów i nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów w każdej konkurencji, oddzielnie dla SP i Gim. Słodką nagrodę wręczana była każdemu kto odda do biura festynu wypełnioną Kartę Startową. Wszyscy uczestnicy konkurcu degustowali słodycze ufundowane przez Radę Rodziców. Podsumowanie wyników wszystkich konkursów indywidualnych i grupowych, wręczenie nagród i dyplomów najlepszym zawodnikom i klasom odbywało się na bieżąco.

Wyniki festynu:

Rzut w parach do kosza:

SP I m. Dawid Blok i Artur Leszczyński

Gim I m. Zuzia Koszlak i Paulina Kolczyńska

Bieg na nartach:

SP I m. Paweł Pankau

Gim I m. Paweł Tarasek

Kręgle:

SP I m. Magda Klain

Gim I m. Bartek Mathea

Łowienie ryb:

SP I m. Dominik Karpiński

Gim I m. Bartek Mathea

Wyścig farmera:

SP I m. Artur Leszczyński

Gim I m.  Oskar Cichosz

Ekologiczny tor przeszkód:

SP I m. Marcin Roszyk

Gim I m. Paweł Piątek

Strzały piłką do bramki:

SP I m. Artur Leszczyński

Gim I m. Bartek Partyka

Rzut kapslem do celu:

SP I m. Dawid Blok

Gim I m. Paweł Piątek

Kręcenie Hula-Hop:

SP I m. Tatiana Bereziuk

Gim I m. Richert Natalia

Wyścig kelnera:

SP I m. Martyna Gollnau

Gim I m. Patryk Lenarczyk

Slalom hokejowy:

SP I m. Artur Leszczyński

Gim I m. Paweł Tarasek

Wspólne malowanie „Jak spędzamy czas wolny”:

SP I m. Zuzia Gollnau

Gim I m. Natalia Richert

Mecz piłki nożnej klas 5 i 6 – wygrała klasa 6a

Mecz „ Dwa Ognie” klas 5 i 6 – wygrała klasa5a

Turniej kwadranta klas 4 - wygrała klasa 4a

Turniej piłki nożnej chłopców klas I – III Gimnazjum - wygrała klasa IIb

Turniej koszykówki dziewcząt klas I – III Gimnazjum - wygrała klasa IIb


Jesteś tutaj: Archiwum 2012/2013 Dzień Sportu 2013